CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1.      Tiếp nhận khiếu nại:

Hoacubeecasso.com sẽ tiếp nhận mọi khiếu nại và hỗ trợ khách hàng một cách tối đa liên quan đến giao dịch tại website: Hoacubeecasso.com

Khi phát sinh tranh chấp, Hoacubeecasso.com đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Hoacubeecasso.com và thực hiện quy trình xử lý khiếu nại.

Cách thức liên hệ: Khách hàng gửi khiếu nại liên quan đến giao dịch thực hiện trên website bằng cách liên hệ với lostore.vn thông qua một trong các hình thức sau đây:

1.    Gọi điện thoại: 033 834 2410

2.    Gửi email: hoacubeecasso@gmail.com

3.    Gửi văn bản hoặc gặp trực tiếp đến địa chỉ làm việc: Cửa hàng họa cụ Beecasso, Số 22 P.Trịnh Văn Bô, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2.      Trách nhiệm giải quyết khiếu nại:

Khiếu nại liên quan đến dịch vụ của Công ty trên website Hoacubeecasso.com khiếu nại về thông tin đăng tải, Khiếu nại về chính sách bảo mật thông tin, chất lượng sản phẩm… Đối với những khiếu nại này, Thông Tiến sẽ chịu trách nhiệm giải quyết cho người khiếu nại trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin khiếu nại.

Trường hợp các bên thương lượng, hòa giải không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

Nếu cần hỗ trợ, hãy gọi theo số 0338 342 410

Hoặc email: hoacubeecasso@gmail.com

Trân trọng,

Họa cụ Beecasso

Chuyên cung cấp các sản phẩm vẽ tranh chính hãng!